Tankens magi

Loven om Tiltrækning - om at bruge universets kærlige kraft til at skabe dig det liv du ønsker. Vores tanker skaber vores liv. Du bliver hvad du tænker. Lige tiltrækker lige. Du er selv ansvarlig for alt, der sker i dit liv. Tænk positivt. Disse udsagn har de fleste af os hørt mange gange i de senere år, hvor der er sket et bevidsthedsskift, også kaldet et paradigmeskift, hos store dele af menneskeheden.

Ét af hovedprincipperne i Loven om Tiltrækning er, at "Alt er vibration". Det vil altså sige, at vi mennesker er vibrationsvæsener og vibrerer på en bestemt frekvens, der primært bestemmes af vores følelsesmæssige tilstand. Samt at alt
hvad der omgiver os ligeledes vibrerer på en bestemt frekvens.


Et andet af hovedprincipperne er "Lige tiltrækker lige". Det betyder, at hvis jeg ønsker at tiltrække bestemte følelseskvaliteter - f.eks. attraktive følelser glæde, kærlighed, tryghed og tillid - er jeg nødt til at bringe mig selv i overensstemmelse med den frekvens, som matcher de følelser, jeg ønsker at tiltrække.

Hvis jeg svinger på et "lavere" vibrations niveau og f.eks. er fyldt af følelser som mismod, håbløshed, frygt og vrede -som alle befinder sig et stykke længere nede ad den følelsesmæssige vibrations-trappe - er det vigtigste spørgsmål, jeg kan
stille mig selv: hvad skal der til, for at jeg kan hæve mine vibrationer, så jeg kan komme i kontakt med og matche de følelseskvaliteter, jeg ønsker at
tiltrække?

På workshoppen vil vi se på tanke mønstre både de positive og de negativ - hvordan vi kan blive vidne til de tanker som kører, som vi slet ikke er bevidste om og som er med til at tingene ikke sker for os.


Er alle ønsker ok - hvornår kan jeg forvente at jeg får noget - hvorfor sker der altid dårlig ting hos os - hvor har du dit fokus. De er i grove træk
nogle af emnerne - Loven om tiltrækning er stort emne og skal nok bruge minimum en dag.

Ring til mig på 21934688 og pris pr. person er 300,- kr.