Intuition og eller den 6. sans

På denne workshop skal vi bruge intuitionen - hvor vi vil oplever hvad intuition er, og hvad kan vi bruge den til.

Intuition er en umiddelbar forståelse. Forståelse af
uforklarlig eller overnaturlig art. Intuition anvendes i to betydninger, hvorimellem der ikke altid skelnes klart.

Dels til at betegne en form for indblik uden forudgående planlægning eller fastlagt metode, dels betegnende en direkte, højere form for erkendelse, der implicerer en skjult sammenhæng i universet.

På workshoppen skal alle deltager have et billede men en eller flere personer og et smykke med, smykket skal være en du kender, men de andre deltagerne må ikke vide noget om hvad du har taget med. Tak. Hvorfor får i forklaring på til
workshoppen.

Vi bruge intuitionen hver dag, vi siger måske "jeg kunne mærke det skulle jeg gøre", altså en mavefornemmelser. Vi skal lærer og være mere bevidste om at vi bruge intuitionen også fordi så gør vi det der er bedst for os, idet intuitionen aldrig tager fejl.

Der vil altid være mulighed for spørgsmål.

Var det noget der tiltaler dig eller jer så kontakt mig på 21934688, så finder vi en dato og pris pr. person vil være 500,- kr.